Thông tin Doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp: Nội Thất Tân Gia
 • Tên quốc tế: New Home Furniture Co.,Ltd
 • Địa chỉ: Tòa nhà 58 Phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 0866988359  | Hotline: 0971.017.180
 • Email: infnoithattangia@gmail.com
 • Website: noithattangia.vn

Xưởng sản xuất

 • Tên doanh nghiệp: Nội Thất Tân Gia
 • Tên quốc tế: New Home Furniture Co.,Ltd
 • Địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0866988359  | Hotline: 0971.017.180
 • Email: infnoithattangia@gmail.com
 • Website: noithattangia.vn

form liên hệ